Tuesday, 14 June 2022 11:01

Gaining Digital Know-How for Distance and Hybrid Learning in VET

KANSAINVÄLISESTÄ DIGIHANKKEESTA OSAAMISTA ETÄ- JA HYBRIDIOPETUKSEEN

Ammatillista koulutusta kehitetään kansainvälisesti

Toukokuussa Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu isännöi Ähtärissä Smooth Hybrid and Online Working for VET-hankkeen aloituskokousta. Sedun koordinoimassa hankkeessa kehitetään etä- ja hybridioppimista ammatillisessa koulutuksessa yhteistyössä suomalaisten, hollantilaisten, belgialaisten, espanjaisten ja italiaisten asiantuntijoiden kanssa. Suomesta kehittämistyöhön osallistuvat Sedun ohella Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kpedu ja Jyväskylän opettajakorkeakoulu JAMK.

 

Digitaalisen oppimisen yhteistyölle on tarvetta. Hankkeen koordinaattori Sedun matkailualan lehtori Titta Huhtamäki valmistautuu jo seuraavaan Teamsissa 22.6.2022 pidettävään yhteistyökokoukseen. Kokouksen aikana aletaan työstää opettajien etäopetuksen käsikirjaa ja vaikuttavuuskyselyä pilottiin osallistuville opettajille. Seuraava fyysinen hanketapaaminen on lokakuussa Hollannissa.

Korona kiihdytti verkko-oppimisen tarvetta

Koronapandemian räjähdysmäinen leviäminen keväällä 2020 koetteli opettajien etäopetustaitoja koko Euroopassa.
– Kun tiistaina tehtiin päätös etäopiskelusta, jo torstaina pidimme opetusta Teamsissä eläintenhoitoalalla, kertoo Tytti Lintenhofer Kpedusta.

– Alankomaissa alku oli shokeeraava. Työskentelen aikuisten opiskelijoiden kanssa, eivätkä he olleet tottuneet digitaaliseen oppimiseen, eikä opettajillakaan ollut juurikaan kokemusta. Kaikki oppimateriaalit tuli siirtää verkkoon todella nopeasti, kuvailee Trienke Stobbe ammattillisesta oppilaitoksesta ROC Friese Poortista.

– Italiassa oli suuria vaikeuksia aloittaa etäopetusta pandemian alussa. Lukuvuosi keskeytettiin helmikuussa, eikä kukaan tehnyt mitään noin kahteen viikkoon. Ministeriö antoi lopulta tietoa ja ohjeistuksia, jonka perusteella koulut alakoulusta yliopistoihin alkoivat kehittää etäopetusta ja -materiaalia. Hallitus suositteli mm. Google Classroomin käyttöä. Etäopetuksen toteuttaminen oli alussa erittäin vaikeaa, koska sekä oppilaitosten henkilökunnalta että opettajilta puuttui tarvittava tietotaito verkko-opetuksen toteuttamiseen. Myös opiskelijoilla oli vaikeuksia osaamisen puutteesta johtuen, kertoo Annamaria Monticone Apro Formazionesta.

– Suurimmat ongelmat olivat kaikkien opintojen käytännön asioissa. Teoreettinen puoli on helppo toteuttaa verkossa, mutta erityisesti käytännönläheinen opiskelu oli haasteellista toteuttaa, kiteyttää Trienke Stobbe.

Sedussa digipedagogiikkaan oli valmistauduttu

Sedussa verkkotyökaluja oli koulutettu eKampus-tiimin toimesta digipedagogisissa hankkeissa suunnitelmallisesti opettajille jo kolmen vuoden ajan ennen pandemiaa. Kehittämispäällikkö Minna Haasio kuvaa nopean siirtymisen etäopetukseen sujuneen odotettua paremmin.

– Kävimme läpi kaikki opetusyksikkömme kolmessa päivässä ja järjestimme henkilökunnallemme koulutusta miten aloittaa etäopetus. Laadimme ohjeet kurssien ja virtuaalisen opiskelijaluokan hallinnasta.

Minna Haasio

– Erilaisten menetelmien kehittäminen oli melko helppoa, sillä Sedussa on ollut jo vuosien ajan käytössä verkkopalveluja opiskelijoille ja opettajille sekä myös pedagogista tukea. Sedussa opettajilla ja opiskelijoilla on mahdollisuus saada verkkotukea tarpeen mukaan, Haasio kertoo.

Taustakyselyn tulokset

Hankkeen aluksi Jyväskylän opettajakorkeakoulu teki kyselyn kumppanien lähtötilanteesta. Kyselyn tulokset auttavat hahmottamaan osaamisen tason sekä löytämään kehittämistarpeet. Näitä tuloksia hyödynnetään muiden vaiheiden toteuttamisessa. Yhteensä 218 hankekumppanin ammatillista opettajaa vastasi kyselyyn.

– Kyselyn tuloksista selvisi, että opettajat etsivät uudenlaisia aktiviteetteja ja menetelmiä opiskelijoiden aktivoimiseksi. Halutaan tietää, miten oppimisesta tehdään vuorovaikutteisempaa verkossa. Muita keskeisiä kehityskohteita ovat muun muassa: miten jakaa tietoa, kehittää omaa osaamista ja pelillistää oppitunteja ja käyttää oppimispelejä oppimisessa. Lisäksi opettajat haluavat vastauksia digitaaliseen ympäristöön liittyviin kysymyksiin mm. kopiointilisensoinnista tai Creative Commons lisensseistä, Eila Burns JAMKista summaa.

Odotuksia yhteistyölle

Italialainen Annamaria Monticone pitää tärkeänä jakaa kokemuksia ja saada uusia ajatuksia digitaalisen oppimisen kehittämiseksi.

– Täällä luodaan pedagogiikkaan liittyvää sisältöä yhdessä. Ja opettajat haluavat tutustua uusiin työkaluihin ja muiden opettajien kokemuksiin.

– Haluamme parantaa tarjoamaamme koulutusta, parantaa oppimistapoja ja monimuoto-oppimista (blended learning) sekä parantaa opettajien Google-taitoja, Monticone painottaa.

– Toivoisin, että meillä on eurooppalainen käsikirja opettajille ja opiskelijoille monimuoto-oppimisesta ja virtuaalisesta oppimisesta, kertoo EfVETin edustaja Valentina Chanina Belgiasta.

Hankehenkilöt koolla Ähtärissä.
Sedun vastuulla on hankkeen koordinointi.

Hankekumppanit ovat päätavoitteesta yhtä mieltä: verkko-oppimista halutaan parantaa, jotta se olisi sujuvampaa ja helpompaa kaikille.

SHOW-VET hankkeessa tehdään organisaatiolle opas etä- ja hybridiopetuksen kehittämiseksi. Opas sisältää opettajien käsikirjan mentoreiden ja opettajien tueksi. Hankkeen aikana mentorit koulutetaan opettajien käsikirjasta luodun koulutusmateriaalilla. Tämän jälkeen mentorit kouluttavat omassa maassaan kahden valitun alan opettajia. Pilotin aikana opettajat tuottavat verkko-oppimateriaalia omalle alalleen.

Sedu johtaa opettajien oppaan ja koulutustenjärjestäjien mallin tekemistä. Opettajien oppaan, koulutuskäsikirjan, kokoamisesta digitaaliseen muotoon huolehtii kehittämispäällikkö Minna Haasio.

Lisätietoja:
opettaja Titta Huhtamäki, p. 040 868 0123
kansainvälisten asioiden suunnittelija Timo Paakkanen, p. 040 868 0780

Faktat

Smooth Hybrid and Online Working for VET, keskiössä opettajien digiosaaminen
Toteutusaika: 1.2.2022 – 31.1.2024
Rahoittaja: Erasmus +

Tavoitteena on lisätä opettajien digiosaamista etä- ja hybridiopetuksessa. Hankkeen alussa tehdyssä kyselyssä selvitettiin opettajien digiosaamisen tasoa. Kyselytulokset kertovat tarpeet, ja niiden perusteella luodaan opas opettajille. Koulutusmateriaalia pilotoidaan kouluttamalla mentoriopettajat, jotka kouluttavat omissa oppilaitoksissaan kahden eri alan opettajia. Opettajat työskentelevät sekä paikallisissa että kansainvälisissä tiimeissä ja tekevät uutta digioppimateriaalia omille aloilleen.

Sedun vastuulla on hankkeen koordinointi. Lisäksi Sedu johtaa opettajien oppaan ja koulutustenjärjestäjien mallin tekemistä.

Partnerit: Apro Formazione Italiasta, Departament D’educació – Generalitat de Catalunya Espanjasta, EfVET Belgiasta, Roc Friese Poort Hollannista sekä JAMK ja Kpedu Suomesta

Read 29 times